Com a amants de la divulgació ambiental, la formació és un dels serveis d'Obaga que oferim des de cursos propis de formació ambiental, donant classes a diferents cursos de tècnics de muntanya, de monitors de lleure, d'educació ambiental o d'altres vinculats a escoles formatives. 

{AG}serveis/formacio{AG}